Welke fiscale aftrekbaarheid genieten groene auto's?

De fiscale aftrekbaarheid betekent een vermindering van het belastbaar inkomen. Het gaat dus om een voordeel vóór de effectieve belasting. Sommige groene auto's kunnen fiscaal aftrekbaar zijn voor zelfstandigen en bedrijven. Maar ze profiteren niet allemaal van hetzelfde niveau van aftrekbaarheid. In grote mate hangt dit samen met hun vervuilende uitstoot en dus het type motor.

Sinds 2020 zijn nieuwe en strengere berekeningsformules voor de fiscale aftrekbaarheid van kracht, met de bedoeling groen rijden verder te stimuleren. Benzineauto's worden iets voordeliger behandeld dan voorheen, evenals auto's die op CNG of aardgas rijden.

Benzine en diesel

Voor de fiscus worden benzine- en dieselauto's niet als groene auto's beschouwd. Al is het wel zo dat een schaal op basis van hun CO2-uitstoot de aftrekbaarheid bepaalt. Weinig geweten is dat sommige diesels nog altijd voor 100% aftrekbaar zijn, gesteld dat hun CO2-uitstoot niet hoger ligt dan 40 g/km. Mercedes heeft er zo eentje: de C 300 de.

Microhybride

Microhybrides of milde hybrides zijn eenvoudigweg auto's met een conventionele verbrandingsmotor (benzine of diesel) die worden bijgestaan door een elektrische starter-alternator. Hij schakelt de motor uit tijdens het afremmen en bij stilstand, wat de CO2-uitstoot vermindert. Er gelden geen specifieke fiscale initiatieven, al leidt hun lagere CO2-uitstoot vanzelf tot voordeligere taksen (zie ook hierboven).

Zelfopladende hybrides

Hybride auto's die niet via het lichtnet hoeven te worden opgeladen (ook bekend als zelfladende hybrides) krijgen geen speciale behandeling. Ze worden op dezelfde voet geplaatst als benzine- of dieselauto's, maar door hun lagere CO2-uitstoot genieten ze vaak wel een gunstiger aftrekpercentage.

Plug-in hybrides

Plug-inhybrides of stekkerauto's zijn fiscaal voordelig als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hun verhouding tussen het aantal kWh van de batterij en het totale gewicht van de auto moet ten minste 0,5 kWh/100 kg bedragen. Terwijl het maximale CO2-emissieplafond is vastgesteld op 50 g/km. Alleen dan bedraagt de aftrekpost 100%. Let op: deze regel is geldig voor plug-inhybrides ingeschreven vanaf 1 januari 2018.

Als uw plug-inhybride niet aan deze criteria voldoet, worden benzine- of dieselmodellen met een vergelijkbaar vermogen als referentie genomen (geldig voor de aftrekbaarheid, de directe belastingen en het VAA). Bestaat er geen equivalent? Dan moet je de CO2-uitstoot vermenigvuldigen met 2,5.

Let op: de aftrekbaarheid geldt alleen voor kosten exclusief BTW. De BTW is slechts voor 50% terug te vorderen.

CNG-model

We hebben het hier over auto's op aardgas (CNG) en niet over auto's op vloeibaar petroleumgas (LPG), wat iets helemaal anders is. CNG-wagens zijn (voorlopig tot 31/12/20) vrijgesteld van BIV en verkeersbelasting in Vlaanderen, toch als hun fiscaal vermogen minder dan 11 pk, of een cilinderinhoud van 2,1 liter, bedraagt. Boven die grens loopt de formule voor hun aftrek gelijk aan die van benzinewagens, eronder vallen ze iets gunstiger uit.

In Brussel (en Wallonië) wordt aardgas als een benzinewagen belast.

Elektrische auto’s

Sinds de tax shift van de regering Michel hebben elektrische auto's hun 120% aftrekbaarheid verloren. Dit omvatte alle gerelateerde kosten (verzekering, belastingen, enz.). Sinds 1 januari 2020 bedraagt deze aftrekbaarheid 100%, nog steeds bijster interessant. Ook de brandstofkosten, elektriciteit dus, kunnen voor 100% worden ingebracht. Idem voor de laadpaal.

In Vlaanderen betalen EV’s geen verkeersbelasting noch wegenbelasting. Zelfstandigen en particulieren kunnen nog tot 31 december 2020 een premie opstrijken. De grootte van die premie hangt af van het aankoopbedrag. Hoe duurder de auto, hoe lager de bonus. In het beste geval strijk je 4.000 euro op. Vanaf 1 januari 2021 vervalt de premie.

Ook hier moeten we opmerken dat de aftrekbaarheid alleen betrekking heeft op kosten exclusief BTW. De BTW is daarentegen slechts tot 50% terug te vorderen.

In Brussel (en Wallonië) liggen de belastingen op de minimumdrempel van respectievelijk 61,50 en 83,56 euro (periode 2019-2020).

LPG

Deze hebben we erbij gezet voor de volledigheid: LPG wordt door de autoriteiten niet beschouwd als een ‘groene’ brandstof, ondanks de zeer voordelige prijs aan de pomp.

Waterstofauto’s (H2)

Nog onbekend en onbemind. Omwille van het gebrek aan tankstations en aanbod. Brandstofcelauto's (FCEV’s voor Fuel Cell Electric Vehicle) worden door de fiscus beschouwd als elektrische auto's.

Tot en met 31 januari 2020 genieten waterstofauto’s een premie van 4.000 euro, onegacht het aankoopbedrag.