Wat is de fiscale aftrekbaarheid van groene wagens?

Onder fiscale aftrekbaarheid verstaan we de aftrekbare uitgaven. Die bestaan uit de uitgaven die zijn gedaan tijdens de belastbare periode en die worden afgetrokken van het netto belastbaar inkomen. Auto’s zijn aan dit regime onderworpen, en dan vooral groene wagens die een lagere uitstoot vertonen. Maar niet alle groene modellen worden op dezelfde manier behandeld. Het is belangrijk een onderscheid te maken op basis van het type motorisering.

In 2020 treden echter nieuwe berekeningsformules in werking voor de aftrekbaarheid. Daarbij genieten benzinewagens een iets gunstiger behandeling dan diesels, net zoals CNG-wagens. Toch zien heel wat modellen hun aftrekbaarheid sterk dalen, van 70 à 75 procent naar slechts 50 à 60 procent. Ook hier is de keuze voor een ‘groene’ auto duidelijk slimmer want voordeliger.

Benzine en diesel

Zo worden benzine- en dieselwagens niet gezien als groene modellen, wat impliceert dat zij aftrekbaar blijven volgens een tabel in functie van hun CO2-uitstoot.

Zelfopladende hybrides

Hybride wagens die niet moeten worden opgeladen aan de stekker (soms ook zelfopladende hybrides genoemd) genieten geen specifieke behandeling. Ze worden op dezelfde manier behandeld als benzine- of dieselwagens, maar door hun lagere CO2-uitstoot (als gevolg van de hybridisering) genieten ze vaak toch een gunstiger aftrekbaarheid.

Plug-in hybrides

Plug-in hybrides worden bevoordeeld door de fiscaliteit. Tot op heden waren ze 100 procent aftrekbaar, maar de Regering-Michel heeft beslist om de jacht te openen op wat zij zelf “nephybrides” noemt. Sommige van deze auto’s zouden namelijk niet vaak worden opgeladen en dus het grootste deel van de tijd op traditionele brandstoffen rijden (benzine of diesel). Daarom moeten plug-in hybrides vandaag voldoen aan zeer strikte normen voor hun batterijen: de verhouding tussen de opslagcapaciteit van de accu in kWh en het totaalgewicht van de auto moet minstens 0,5 kWh/100 kilo bedragen. De CO2-uitstoot mag bovendien niet boven de 50 g/km uitkomen. Als die voorwaarden niet worden gehaald, zal de TCO (Total Cost of Ownership of totale kost van het bezit van de wagen) vanaf 1 januari 2020 fors omhoog gaan. De aftrekbaarheid zakt dan namelijk naar een percentage tussen de 40 en de 60 procent, want dan neemt de fiscus een vergelijkbaar benzine- of dieselmodel als ijkpunt (ook voor de rechtstreekse belastingen). En als er zo geen model voorhanden is, dan wordt de uitstoot van uw plug-in hybride met 2,5 vermenigvuldigd. Let wel: deze aftrekbaarheid geldt enkel voor de uitgaven exclusief btw. De btw zelf is voor slechts 50 procent recupereerbaar.

CNG-model

Opgelet, we hebben het hier over auto’s op aardgas (CNG) en niet over die op vloeibaar gemaakt aardoliegas (LPG), want dat is iets heel anders. CNG-wagens genieten geen voordeliger voorwaarden dan benzinewagens. En dat is spijtig. Enkel de belasting op Inverkeerstelling en de (jaarlijkse) verkeersbelasting kunnen lager uitvallen (zie het specifieke hoofdstuk). Vooral dan in Vlaanderen, waar deze modellen een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting genieten zolang hun fiscaal vermogen lager is dan 11 PK (cilinderinhoud kleiner dan 2,1 liter).

Elektrische auto’s

De Tax Shift van de Regering-Michel zorgt ook hier voor een verandering. Vandaag zijn elektrische auto’s – en alle bijhorende kosten (verzekering, belastingen enzovoort) – aftrekbaar voor 120 procent, maar vanaf 1 januari 2020 wordt dat gewoon 100 procent. Dat blijft uiteraard nog interessant. In Vlaanderen betaal je verder geen Belasting op Inverkeerstelling noch verkeersbelasting, in Wallonië en Brussel zit die op het laagste bedrag (61,50 euro/83,56 euro). Ook hier geldt weer dat de aftrekbaarheid enkel van toepassing is op de kosten exclusief btw en dat de btw voor 50 procent kan worden gerecupereerd.

Waterstofauto’s (H2)

Er zijn niet veel waterstofauto’s op onze markt omdat ze nog heel duur zijn. Maar omdat zij in essentie elektrische voertuigen zijn, worden ze op dezelfde voet behandeld als die laatste. Dat betekent dus een fiscale aftrekbaarheid van 100 procent vanaf 1 januari 2020 en geen Belasting op Inverkeerstelling of verkeersbelasting in Vlaanderen. De btw is voor 50 procent recupereerbaar.

VAA betalen

Het VAA of Voordeel Alle Aard is een voordeel dat een bedrijf in natura (en dus niet in geld) uitkeert aan een personeelslid. Dat kan gaan om een mobiele telefoon, een laptop en, uiteraard, een auto. Het VAA is dus een belasting die elke bedrijfswagenrijder treft. Het bedrag van die belasting wordt bepaald aan de hand van twee hoofdcriteria: de aankoopprijs inclusief opties en de CO2-uitstoot. Volgens de OESO zouden meer dan 350.000 mensen deze belasting betalen. Maar in werkelijkheid zijn het er veel meer, want ook bedrijfsleiders en zelfstandigen moeten nog worden meegerekend, net zoals beheerders die hun auto voor privédoeleinden gebruiken. Ook het woon-werktraject valt daar onder. Omdat groene wagens minder CO2 uitstoten genieten ze ook een lager VAA. Dat is zeker zo voor een elektrische auto, die een nuluitstoot kent. Wel opletten met de aankoopprijs, want groene wagens zijn vaak nog duur.

Ecovignetten

“Groene” wagens hebben in principe toegang tot alle lage-emissiezones (LEZ) in Europa. Sommige landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk hebben zelfs een specifiek vignet voorzien dat de garantie geeft dat je steeds mag rijden in steden met een verkeersbeperking. Je geniet soms ook een lagere stadstol of moet er helemaal geen betalen, maar vaak moet je die korting of vrijstelling wel op voorhand aanvragen of je eerst registreren.