Zijn er aankoopstimuli?

In Vlaanderen verdwijnt de aankooppremie voor elektrische auto’s en waterstofauto’s eind 2020. Een premie die in de andere twee regio's nooit heeft bestaan. Daarmee verdwijnt, voornamelijk voor particulieren, een van de voornaamste stimulansen om een elektrische auto te kopen.

De verkeersbelasting en de belasting op inverkeersstelling (BIV) zijn in Vlaanderen gunstiger dankzij het lagere CO2-tarief. In Brussel (en Wallonië) genieten elektrische auto's van een verlaagde belasting.

Voor het overige betekent minder CO2 een gunstiger VAA voor bedrijfsauto's.