Welke belastingen voor groene auto’s?

Alle auto’s zijn onderworpen aan een dubbele belasting: een bij de inschrijving (de belasting op inverkeerstelling) en een jaarlijks terugkerende, de verkeersbelasting. Groene auto’s genieten soms bepaalde voordelen, maar niet overal.

In Vlaanderen

Vlaanderen gebruikt een automatisch berekeningssysteem dat auto’s met een lage CO2-uitstoot gunstiger behandelt. De online-berekeningsmodule bevoordeelt in haar logica hybride wagens op benzine of diesel, elektrische voertuigen, waterstofauto’s en modellen op bio-ethanol, CNG, een combinatie van CNG en benzine en op LPG, waarvan de verbranding vollediger verloopt. Dat levert kortingen op voor zowel de belasting op inverkeerstelling als voor de verkeersbelasting. Een simulatie kan je meer inzicht geven in het reële voordeel van de groene formule, maar enkel puur elektrische modellen, waterstofauto’s en CNG-wagens genieten een volledige vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting.

In Wallonië en Brussel

Helaas kiezen Brussel en Wallonië in tegenstelling tot het op dit vlak veel ambitieuzere Vlaanderen niet voor een voordeliger directe fiscaliteit, tenzij dan voor elektrische en waterstofauto’s en (een beetje) voor modellen op CNG. Maar je moet in elk geval 30 euro neertellen om je nummerplaat te krijgen.

- Hybrides en plug-in hybrides
Voor de verkeersbelasting en de inschrijving wordt enkel gekeken naar het vermogen van de verbrandingsmotor. Je moet dus geen rekening houden met het gecumuleerde vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor. Dat is het enige voordeel vandaag.

- CNG-wagens
Brussel en Wallonië kennen een verlaagde BIV en verkeersbelasting toe aan CNG-wagens in functie van hun CO2-uitstoot.

- Elektrische auto’s en waterstofmodellen

  • In Brussel en Wallonië is de verkeersbelasting afgetopt op het minimumbedrag (83,56 euro tot 30/06/2020*).
  • In Wallonië geldt voor elektrische auto’s een belasting op inverkeerstelling van 61,5 euro.
  • De Brusselse belasting op inverkeerstelling ligt op 61,5 euro.
*Tarief vandaag nog niet gekend

- LPG-wagens
Auto’s die op LPG rijden hebben in Wallonië en Brussel recht op een korting op de belasting op inverkeerstelling. De verkeersbelasting is daarentegen hoger. De bedoeling is hier niet om een groenere brandstof te promoten, maar gewoon om de LPG-overschotten weg te werken die vanzelf ontstaan bij de raffinage van andere brandstoffen. Maar de meer complete verbranding van LPG maakt dat de uitstoot wel lager is.